सुशिक्षित बेरोजगार पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची यादी अद्यायावत करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी मी 27 सप्टेंबर 2016 रोजी तत्कालीन कामगार, कौशल्य विकास मंत्र्यांकडे केली होती. माझ्या मागणीची दखल घेत शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या आयुक्तांनी परिपत्रक प्रसिध्द करून यादी अद्यायावत करण्यास मुदतवाढ दिली.