समुद्रासृष्टी शास्त्र करियर संधी

हे शास्त्र समुद्रासारखेच विस्तीर्ण आणि समुद्रात सापडणाऱ्या मोत्यासारखे श्रीमंत करणारे ठरू शकते. सागर किनारे, सागर संपत्ती, समुद्राचे पाणी, खाडी याबाबबताचे संशोधन आणि विकास यांचा अभ्यास करून मानवी जीवनासाठी उपयुक्तता होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातात. भारतासारख्या प्रचंड किनारा लाभलेल्या विकसनशील देशामध्ये या क्षेत्रात करीयरच्या महत्वपूर्ण संधी मिळू शकतात.

पात्रता : बी.एस्सी. परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व्यक्तींना एम.एस्सी. ओशनग्राफिमध्ये करता येते. भारतात अनेक राज्यांमध्ये यासाठी प्रवेशाच्या संधी आहेत. ज्यांना भूगर्भ शास्त्र (जिओलोजी), बायोलोजी, विज्ञान, अभियांत्रिकी शाखांची आवड आहे त्यांन या क्षेत्रामध्ये काम करण्यास रस वाटेल.