मध्यम व मोठा उद्योग

मराठवाडयातील सर्वसामान्य माणसांना उद्योगात पडण्यासाठी प्रोत्साहन हवे असते. त्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन या वेबसाईट संबंधीत माहिती दिलेली आहे. जिल्हा उद्योग केंद्रात लघु उद्योग म्हणून नोंदणी करण्यापासून ते राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळाकडे कशाप्रकारे अर्ज करावेत, याची लघु उद्योजकांना माहिती असणे आवश्यक आहे. उद्योग लघु, मध्यम वा मोठा असो, खेळत्या भांडवलापासून ते उद्दिष्टित व्यावसायिक उपक्रमांचे नियोजन करता आले पाहिजेत. आणि त्यानंतर या पूर्ततेसाठी कोणकोणत्या शासकीय संस्था, बँका, महामंडळे साहाय्यभूत ठरतात, हे या संकेतस्थळावर सांगितलेले आहे.

जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्र व जिल्हा उद्योजकता केंद्र ह्या सारखे सरकारी कार्यालये उद्योजकांना प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी कार्यरत असतात. तुम्ही ठरवलेल्या व्यवसायाच्या लेखी आराखडा इथे घेऊन गेल्यास ते भांडवला पासून ते व्यवसाय सुरळीत चालू होई पर्यंत आपणास सहकार्य करतात.

अधिक माहितीसाठी आपण खाली दिलेल्या संकेतस्थळावर क्लिक करू शकता.

Ministry of corporate Affairs

mced.nic.in

www.dcmsme.gov.in

www.mitconindia.com

Bank of Maharashtra Schemes for Self Employment

ese.mah.nic.in

dget.nic.in

Ministry of Labour

Mahashram, MAH State Labour Laws

Schemes of Central Government

MSME च्या व इतर काही स्कीम्स

Scheme of Surveys, Studies and Policy Research

Entrepreneurship Development Institution Scheme

Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI)

Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojana (RGUMY)

Marketing Assistance Scheme (Implemented through NSIC)

Performance and Credit Rating Scheme (Implemented through NSIC)

Industrial Licencing Policy

Technology Upgradation Fund Scheme

Infrastructure Strengthening of Leather Sector

Software Technology Parks Scheme

Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) (Implemented through KVIC)

Product Development, Design Intervention and Packaging (PRODIP) (Implemented through KVIC)

Khadi Karigar Janashree Bima Yojana for Khadi Artisans (Implemented through KVIC)

Interest Subsidy Eligibility Certification (ISEC).

Credit Guarantee Fund Scheme

National Small Industries Corporation Ltd.

National Manufacturing Competitiveness Council