दिवाळी पहाट

मा. आमदार सतीश चव्हाण व परिवर्तन तर्फे आयोजित करण्यात येणाऱ्या दिवाळी पहाटहा सांस्कृतिक कार्यक्रम दरवर्षी आयोजित करण्यात येतो.